Regjeringen vil kappe fribeløpet til uføre

Bakoversveis var vel å ta i , men Kamelryttersken må innrømme at det var ikke langt fra hakeslepp når hun så denne overskriften i Nettavisen. Overraskelsen var likevel ikke større enn at hun ansa seg såpass at hun lånte den. VG-nett og Siste.no har også den samme saken, så det er visst ikke bare blondinen som reagerer.

For hva lengst inn i … er det Jens Stoltenberg, Bjurstrøm og Arbeiderpartiet tenker på?

Sistnevnte minister klarer faktisk å påstå at uføretrygdede får det bedre med et redusert fribeløp. Orwells “Nytale”  er visst blitt comme il faut i regjeringskretser.

Uføretrygdede har lite nok som det er, og burde få lov til å tjene seg ei krone ekstra. Hittil har de kunnet tjene 1G (folketrygdens grunnbeløp, ca 75.000 kr) pr år i tillegg til trygda. Stoltenberg vil kutte dette med 60 % til 30.000 kr. En hån mot mennesker som har en skade, sykdom eller lyte som gjør at de kan arbeide innimellom, men ikke så mye eller så regelmessig at de klarer å stå i en alminnelig jobb.

Noen vil nok også tenke tanken at det er enda et skritt mot statens totale kontroll av borgernes liv og levnet. Staten det er meg, sa Solkongen, Ludvig 14. Han forlangte total kontroll over sine undersåtter. Heldigvis har vi kommet et stykke lenger i vår forståelse av menneskets behov for selvrealisering og evne til å tenke selv.

Velferdssamfunnet vårt er bygd opp på prinsippet om å yte etter evne og få etter behov. Den trygda en uføretrygdet får, er beregnet ut fra lønnsinntekten før vedkommende ble ufør. Mange klarer seg akkurat så vidt på trygda, men ikke noe mer. De som har en restarbeidsevne som de kan bruke i perioder vil gjerne tjene seg ei krone eller to ekstra for å få det mer romslig økonomisk. Så de tar seg vakter i helsevesenet når det passer slik eller har andre strøjobber innimellom. Og de passer på som smeder slik at de ikke skal kommer over 1G. For da blir det trekk i trygda. Ikke krone mot krone, men prosentvis.

Et eksempel kan være kommunepolitikeren i Grenlandsområdet, som sa fra seg deler av møtegodtgjørelsen hun fikk i kommunale utvalg hun var med i, for ikke å komme over innteksgrensa. Hun ble likevel trukket prosentvis av trygda si fordi hun var arbeidsfør nok til å være med i politikken. Selv sa hun at hun var med i kommunepolitikken fordi hun hadde glede av det, og at hun følte at hun gjorde nytte for seg, på tross av sin uførhet. Desverre, svarte paragrafrytterne I NAV Trygd, forskriftens bokstav skal følges, ikke lovens intensjon.

Det er flere aspekter ved dette enn de rent økonomiske, for mennesket trenger meningsfulle aktiviteter for å ha det bra. Om det er å være med i kommunestyret og arbeide for de sakene man tror på, eller om det er å klatre opp Mt. Everest etter pensjonsalderen. Hovedsaken er at man holder på med noe som gir mening for en selv. Mennesker som blir sittende gjærandslause blir apatiske og over tid mer pleietrengende enn de som har noe holde på med. Ledigang er roten til alt ondt, heter et gammelt ord, og det er en grunn til at det ordet fremdeles har gyldighet.

Et menneske som jobber, om enn kanskje ikke så mye har en annen verdighet og selvrespekt, enn et som “bare” hever trygd. Men det er kanskje ikke så farlig, for det er større sjanse for at en trygdet ikke biter handa som gir ham mat, enn en som har jobb og tjener til sitt eget livsopphold?

Så hva er vitsen? Man sparer noen kroner, men får regninga senere med flere som trenger hjelp fra det offentlige helsevesenet. Psykiatri, hjemmetjeneste, sykehjem for å nevne i fleng.

Elverum kommune fant ut at hvis de kunne hindre at to hjemmeboende flyttet i omsorgsbolig pr år, da sparte de lønna til en Ergoterapeut. Dermed ansatte de en Ergoterapeut ekstra for de pengene de sparte på omsorg. De ser nytten i forebygging av funksjonfall. Rart at de på kommunenivå ser den sammenhengen, mens regjeringen Stoltenberg II ikke klarer det. Kan det ha noe med at “Utsikt minus innsikt gir tilnærmet blindhet fra toppen av pyramiden å gjøre? (Sitatet er tittelen på Halvdan Sivertsens første LP  (1975))

Falt en kommentar på pauserommet her en dag, om at man burde stemme rød-grønt for da beholdt vi lønna vår. På bekostning av hvem? drister blondinen seg å spørre. Og ikke minst av hva? Stoltenbergs troverdighet eller enkeltmenneskets verdighet?

Ny på Karavanseraiet? Hyggelig at du ser innom :)

Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet

Hvis du ønsker å anbefale dette innlegget til andre, trykker du på den blå poengboksen til høyre

Du får nye blogginnlegg direkte til din Facebookprofil ved å trykke på likerboksen

I tilfelle du er uenig med Kamelryttersken har du to muligheter:

1. Gi uttrykk for uenigheten i kommentarfeltet

eller

2. Les noen av de andre postene på Karavanseraiet

På forhånd Tusen takk :D

 

22 thoughts on “Regjeringen vil kappe fribeløpet til uføre

 1. Får så inderlig lyst til å være en smule “flåkjefta” og si: “Når de kommer i posisjon mister de gangsyn, innsyn, vidsyn og erverver trangsyn og tunnelsyn”. :twisted:

  Det SKAL være vondt å ikke kunne yte 110% i arbeidslivet, det skal koste nesten livet, iallefall et innholdsrikt liv, med verdighet. :(

  Men det er så velsignet for dem at det ikke rammer DEM.
  Mormor postet sist..Mormors turkart uten kartMy Profile

 2. Har du nogen fornemmelse af hvad baggrunden er for at Stoltenberg & Co. vil skære ned fra 75kkr til 30kkr?

  Du skrev:
  Uføretrygdede har lite nok som det er, og burde få lov til å tjene seg ei krone ekstra. Hittil har de kunnet tjene 1G (folketrygdens fribeløp, ca 75.000 kr) pr år i tillegg til trygda. Stoltenberg vil kutte dette med 60 % til 30.000 kr. En hån mot mennesker som har en skade, sykdom eller lyte som gjør at de kan arbeide innimellom, men ikke så mye eller så regelmessig at de klarer å stå i en alminnelig jobb.

  Exempelet med damen i kommunalpolitiken virker som chikane, eller en revurdering af en tildelt førtidspension, som man også ønsker at indføre i DK. Det behøver ikke at være urimeligt men vil kunne misbruges til urimelig behandling af svage medborgere.

  Jeg tror den administrative løsning på dette er en restrukturering af klagenævn og en bedre, åben tilsynsmyndighed.

  I sin tid var Hanne Reintoft leder af en social-brevkasse, som håndterede mange spørgsmål hvor hun måtte sige, at kommunerne (Danmark) havde handlet forkert og at man skulle klage sådan og sådan.

  Det værste, synes jeg, var tilfælde, hvor kommunernes sagsbehandlere fjernede sagsakter. Det er så nemt at snyde de svage. Vi bør have en klageinstans som den Hanne Reintoft fik sat igang.
  Donald postet sist..Mandagstema-Let’s play! – Lekdags!My Profile

  1. Hovedbegrunnelsen er at man vil ha flere uføre i alminnelig arbeid. Og dermed redusere utbetalingene over trygdebudsjettet.
   Positiv tanke, men utfordrende å sette ut i livet. Har du en skade, sykdom eller lyte som reduserer arbeidsevnen din, da er du lite atraktiv som arbeidstaker. Sånn er det bare, uansett hvor mange incentiver myndighetene setter inn i form av lønnstilskudd eller andre økonomiske støtteordninger.

 3. Jeg er selv 100 % ufør, men tenker nok annerledes enn det du skriver her. Jeg opplever at mange uføre er redde for å nærme seg grensa for fribeløpet, både fordi det blir en ny medisisnk vurdering av uføregrad og %-vis trekk i trygda ( som er vanskelg å få endret tilbake til 100 %.) Dessuten er det en belastng å ikke vite om en kommer over grensa. Uten å melde ifra, kan en i verste fall, bli beskyldt for å prøve å snyte på trygda. Det ønsker ingen å bli mistenkt for.

  Det gode med den nye ordningen er at det ikke er en så bastant grense. Tjener du 40 000, eller 80 000 for den del, skjer det ingenting med uføreprosenten din, slik jeg har forstått det. Du gjør heller ikke noe ulovlig. Du beholder 30 000 og en andel av det overskytende.

  Det synes jeg gir handlingsrom. Problemet for lokalpolitikeren som du viser til, er da løst. Jeg er selv lokalpolitiker (ikke fra regj.parti). Da jeg startet for 4 år siden, sa jeg ifra at jeg måtte ligge på møtene, ha sjåfør og melde forfall de dårlige dagene. Det kunne ikke føre til så mange møter. I perioden er jeg blitt bedre, og har møtt jevnt i kommunestyret, og som vara i to utvalg. Godtgjørslen jeg får er langt under fribeløpet, men jeg ser at andre er mer aktive, og de ville da få problem med dagens ordning i gode perioder, men ikke i dårlige. Det synes jeg er bakvendt.

  Av helsemessige grunner, taster jeg minst mulig på PC, en så jeg vil ikke gjenta argumentasjonen min, men du finner den på bloggen min: http://marittotland.blogspot.com/2011/05/lavere-fribelp-hyere-inntekt.html

  Saken kan altså tydeligvis sees fra flere sider. :) marit elisebet totland postet sist..Lavere fribeløp- høyere arbeidsinntekt!My Profile

  1. Velkommen til bloggs Marit :) Hyggelig med nye bidragsytere til Karavanseraiet :) Håper du finner mer her inne som du vil bruke tid på å lese :) Trivelig at du tar deg tid til en så grundig kommentar på tross av utfordringer med helsa :)

   Ja, denne saken kan ses fra flere sider, helt klart. Og det er ikke sikkert at min forståelse er riktig, men den bygger på min viten om politikernes intensjoner, NAVs praktisering av disse intensjonene og erfaring fra både bekjentes og egne opplevelser med hvordan systemet fungerer i praksis.

   Det er snakk om overgangsregler for de som er eller blir uføre før 2015, som er datoen for iverksettelse av denne endringen. Men likevel ser det ut som en innstramming av dagens regler med at fribeløpet senkes fra 1G til 0,4G.

   Argumentet for å senke fribeløpet er å få flere over i arbeid igjen. Bra det, men realiteten er at mange ikke kan stå i fast arbeid på samme måte som funksjonsfriske, men kan arbeide i de periodene de har overskudd til det.

   Et regnestykke jeg så et sted illustrerte en annen side av denne innstrammingen. En uføretrygdet med maks utbetaling, ca 300.000 pr. år, har samme fribeløp som en som bare har utbetalt minstepensjonen. Den første har til salt i maten, den andre vet ikke hvordan h*n skal få endene til å møtes såpass at det blir mulig å kjøpe det saltet. Altså at forslaget slik det blir framstilt øker forskjellene, istedetfor å minske dem.

 4. Jeg blir en smule oppgitt over at det alltid skal ramme dem som har lite fra før, de fleste uføretrygdede lever ikke fett, noen har en trygd de kan leve sånn noenlunde av, men langt fra alle. De fleste lever hverken på en stor fot eller “Herrens glade dager” på trygden sin. Kan man, orker man, ikke minst, finner man noen som er villige til å ansette en trygdet er det bra. Særlig for den som blir ansatt.
  Det snakkes så vakkert om restarbeidsevne fra ukompetent hold. Men de med restarbeidsevne er ikke de som stiller først i køen, ved ansettelse, Hvem vil ansette et menneske som ikke alltid kan? Jeg er klar over at noen bedrifter har en policy som sier at dette skal vi klare, men i det ordinære arbeidsliv er det ikke lett.
  Hele hensikten er vel å spare penger over trygdebudsjettet. Slik ser i alle fall jeg det.
  Men så kan det vel hende at jeg har gale briller på+ :lol: Mormor postet sist..Papir og tidsbruk i sykehusMy Profile

  1. Tror du har mye rett i det du sier, Mormor. Har man nedsatt arbeidsevne og er litt sånn av og på, da er det lettere å komme bakerst i køen på arbeidsmarkedet, på tross av fagre ord og løfter fra politikerhold

 5. Interessant å følge kommentarene her. Skjønner at de som har vært uføre i mange år, oppplever nye ordninger som truende, særlig når de synes å være innskrenkende.
  Siden jeg er ny i “gamet”, har vært ufør i 6 år , og håper å komme tilbake til arbeid, er jeg mest hårsår for holdningene i samfunnet. I går kom det en nyhet som jeg derfor reagerte spontant på. Det ble sagt i NRK at folk kan tjene på å bli uføre før pensjonsalderen, faktisk over 6000 kr i året. Ja, det er sant, men prisen vil være minus 130 000 årleg i mindre inntekt for mannen som ble brukt i eksempelet.

  Nyheten fikk det til å se lønnsomt ut å bli ufør .I tillegg kunne det virke som om man kunne bestemme seg for å bli det (mener ikke med det å si at mannen i eksempelet ikke kunne blitt ufør).

  Alle utsagn og påstander som mistenkeligjør uføre får meg til å reagere for tiden. Det er vel slik det er..

  For de som vil se argumentasjonen og begrunnelsen i saken jeg nevner, kan den leses på: http://marittotland.blogspot.com/2011/05/logisk-brist-i-garsdagen-nyhet-hyere.html – Logisk brist i gårsdagen nyhet: Høyere pensjon om du er ufør.

  Tallene i saken har jeg kvalitetsikret bl a hos FFO.
  marit elisebet totland postet sist..Lavere fribeløp- høyere arbeidsinntekt!My Profile

  1. Skal være interessante diskusjoner på Karavanseraiet.no, sånn er det bare.

   Når det gjelder tabloide oppslag, så må de tas for det de er, tabloide oppslag slik at media får flere lesere og høyere fortjeneste. Er ingen som velger uføretrygd som karriere. Og man skal være utrolig god med timinga for å få det til som i eksemplet du viser til. Mest sannsynlig vil en som nærmer seg pensjonsalderen bli gående på andre ordninger fram til fyllte 67.

 6. Jag skulle ønske at de så nærmere på hva slags konsekvenser det vil få, hver gang de skal endre noe i forhold til trygd.

  Det gjøres så mye som ikke er redelig overfor mennesker som allerede sliter.
  Mye gruff om eget ansvar i forhold til helse (jeg er klar over at man har et ansvar), men noen ganger får vår myndigheter det til å høres ut som om mennesket blir sykt, skadet eller arbeidsufør med overlegg.

  Milde madonna. De må mangle noe.

  Dagens sure oppstøt er nu over.
  Ha en vakker dag :-) Mormor postet sist..Min fiktive frihetMy Profile

  1. Er derfor vi har Mormorer, for å få en tiltrengt korreksjon nå og da. For du har rett, ofte kan man sitte igjen med følelsen av at alt ansaret veltes over på den enkelte. Men ofte går det på hvordan og hva man kommuniserer. Tror det er mye der i forholdet mellom enkeltmennesket og NAV, at man glemmer Kierkegårds ord om å møte mennesket der det er og Hippokrates’ om det at terapeuten alltid skal trøste, selv om han ikke kan hjelpe eller lindre.

   1. Kommunikasjon er vanskelig, mange ganger, særlig om den ene parten ikke har det bra, hverken kroppslig eller mentalt.
    Halvparten av det som blir sagt til vedkommende blir ikke hørt, for om man er syk så er sykdommen/skaden i fokus og det er så utrolig mange spørsmål som ikke kan formuleres.
    Min manns farmor var meget gammel før hun ble syk og jeg hadde gleden av å være “ørene” hennes hos lege og slikt. Informasjon jeg fant enkel og grei, hadde hun ikke fått med seg. Ikke på grunn av senilitet eller dårlig hørsel, men på grunn av at hun strevde med å få spurt om ting som var viktige for henne.
    Heldigvis fant vi et system. Jeg skrev ned bekymringene hennes og så snakket vi om dem FØR legetimen, satte opp de spørsmålene hun var mest opptatt av og ga helle greia til legen, det hjalp.

    Nå dro jeg langt på viddene igjen, men det er ikke uvanlig. Beklager om det var utidig. :?
    Ha en fin helg, håper du får luftet sykkelen :D Mormor postet sist..Min fiktive frihetMy Profile

    1. Hvilke vidder? 8O

     Hørtes ut som et godt system dere fant fram til. Man burde alltid ha med seg et par ører ekstra når man er på offentlige kontorer, hos legen osv. Rett og slett for da vet man at det er noen andre som har hørt det samme som en selv (forhåpentligvis).

  1. Prøver å få eldstemann til å følge Mormors råd, særlig når han skal på NAV, men han vil klare seg selv sier han. Men han gir seg for argumentet om flere ører, som oftest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: