Kvarme sier noe om verdighet

Til en avveksling er Kamelryttersken enig med Biskopen. For det sier noe om det samfunnet vi lever i, hvordan vi behandler hverandre. Hvordan vi som enkeltmennesker lar systemet behandle andre enkeltmennesker. VG kobler Kvarmes synspunkter til Marie Amelies sak som har vært vinterens snakkis. Men det blir bare en tabloid vinkel for å få solgt enda et VG eller to.

NRK kunne her om dagen fortelle at Ammerudlunden sykehjem som er drevet av Adecco Helse bryter arbeidslivets regler så det holder. Doble vakter uten overtidsbetaling og ansatte som overnatter i kjelleren mellom vaktene er to av tingene NRK og fagbevegelsen har fokusert på.

Nå er jo doble vakter ikke noe nytt i helsevesenet, og at ansatte bruker ei ledig seng mellom ei kveldsvakt og ei dagvakt er heller ikke noen nyhet. Som ansatt i norsk helsevesen har man jo kjent på kroppen endel, og mer får man høre på vaktrommet mellom slagene. Men det er liksom ikke vanlig at arbeidsgiver ikke betaler overtid og bruker et tilfluktsrom som sovesal for de ansatte på regelmessig basis. Vanligvis er det ei ledig seng som er litt bortgjemt eller en sofa som blir åstedet når en ansatt en sjelden gang velger å overnatte mellom to vakter.

Nicket Peter sier i kommentarfeltet på bloggen Livet leker: “So what? Alle er jo fornøyde?”

Spørsmålet er heller, er alle fornøyde?

Tillitsvalgt på Ammerudlunden forteller at det er et etisk dilemma å arbeide på dette sykehjemmet. For som helsepersonell vil man gjøre alt for at pasientene har det bra. Man forskyver eller hopper over egne matpauser, strekker arbeidstida en halvtime eller to og “glemmer” å skrive timer for den tida. Men det er liksom ikke like vanlig med 84 timer i turnusen på ei uke, det er heller ikke vanlig at turnusen blir satt i verk uten godkjenning av tillitsvalgt eller at fagforeninga ikke får innsyn. Fri fagbevegelse kan fortelle at Fagforbundet har kjent til forholdene ei stund men ikke fått snakke med ledelsen av sykehjemmet for å ta opp saken på en forsvarlig måte. Er fremdeles fri organisasjonsrett her i landet, noe NHO ikke er helt så fornøyd med. Da må de jo inngå tariffavtale med arbeiderne. For med en slik avtale kan de ikke la ansatte arbeide 84 timer/uke uten overtidsbetaling.

Kunne vært et interessant tankeeksperiment å satt arbeidsmiljølovgivningen ut av kraft for ei stund. Lurer på hva gratispassasjerene på tariffavtalene hadde sagt i det øyeblikket de ikke var beskyttet av lovpålagt 37,5 timers arbeidsuke, må levere sykemelding fra dag 1, ikke sykepenger, ikke anledning til avspasering eller betalt overtid. + alt det andre vi i dag ser på som en selvfølge i arbeidslivet, og som fagbevegelsen har kjempet fram de siste 120 – 30 åra.

Kan være uenig i mye av det LO og fagbevegelsen styrer med. Samrøra med AP for eksempel. Likevel har denne blondinen alltid vært organisert, og mener som arbeidstakere må vi stå sammen om de godene fagbevegelsen har fått til over årene. Er makta som rår som han sa kallen, han kasta ut katta. Det har den samme blondinen også kjent på kroppen, men det er en annen historie som nok blir fortalt på bloggen her en gang.

Vi har å gi, men kanskje vi noen ganger ikke skulle tåle så inderlig vel?

For det er noe i det Biskop Kvarme sier. Det forteller noe om samfunnet vårt når vi ikke vil gi papirløse utlendinger et verdig liv den tida de oppholder seg i landet vårt. Eller gi helsepersonell likeverdige arbeidsvilkår. Nordafor sier vi gjerne når vi byr gjester inn på kaffe: “E har å gje, men ikkje å nø'” (Jeg har at byde, men ikke at nøde, sier de her i Stiftsstaden).

Vi har å gi, men kanskje vi noen ganger ikke skulle tåle så inderlig vel?

Lagt til 21/2 – 2011

Telemarksforskning har funnet ut at faglært arbeidskraft gir mer effektive helsetjenester. Ikke noen stor nyhet akkurat, men kanskje det gir politikerne noe å tenke på, og et argument fagbevegelsen bør utnytte for alt det er verdt.

 

 

 

Karavanseraiet.no er i sitt fjerde år i cyberspace. Tre år med Kamelrytterskens refleksjoner, skjeve blikk og sleivete omgang med tastaturet. Tittelen antyder at man kan finne mye rart her inne, i dette herberget for tanker fra mange sider av livet. Slik som Karavanseraiene var den gang de var hvilested for handelskaravaner og andre veifarende langs karavanerutene i Afrika og Sentral-Asia. Mange gikk ut fra Istanbul, sørover og østover, andre gikk nordover og vestover i Europa, enten landeveien, eller med skip over Middelhavet. Uansett hvor varene skulle hen, det fulgte tanker og ny kunnskap med karavanene. Kunnskap som ble utvekslet i Karavanseraiene, for så å finne nye veier mellom mennesker. Dette Karavanseraiet er også slik, her utveksles kunnskap og erfaringer mellom mennesker, forhåpentligvis til glede og nytte for alle parter. Det er lagt inn lenker i teksten for å gjøre det enklere å se helheten i bloggen og i historiene som fortelles. Og forhåpentligvis gir de også inspirasjon til videre lesing :-)

Hvis du vil kan du gå til forsiden hvor du kan lese helt andre historier om motorsykkelkjøring, samfunn, helse og personlig utvikling. Eller du kan bruke søkefeltet for å søke opp eldre bloggposter om emner som interesserer deg.

Tusen takk for at du ser innom, håper du kommer tilbake, gjerne med en kommentar til det du leser, sett fra din del av verden :-)

Ha en fortsatt fin dag :-)

Kameryttersken
Og på tirsdag er det vafler i heimen, Velkommen :)

35 thoughts on “Kvarme sier noe om verdighet

 1. Saken med Ammerudlunden sykehjem beviser vel bare at det ikke er mulig å drive godt med få midler.

  Er det egentlig noen overraskelse at helsevesenet er samvittighetsdrevet? Uten samvittighetsfulle damer ville bildet av hva helsevesenet vært veldig annerledes. Dersom alle skrev overtid, og fikk det godtatt av ledelsen, ville budsjettene vært betydelig annerledes enn det som er tilfelle i dag.

  Uten snillisme, hvordan hadde tallene sett ut da?
  Lammelåret postet sist..Beskytt meg mot alt det vonde!My Profile

  1. Snillisme? Tror heller det er samvittighet, empati og pliktfølelse som gjør at vi går en ekstra halvtime uten å skrive den.
   Vi får nå en ny bruker som krever 1 til 1 oppfølging 24/7. Beskjeden fra ledelsen er at denne ekstra belastningen skal taes av eget budsjett. Hvem er det som må ta støyten? En betjening som allerede har nok arbeidsoppgaver. Men vi må bare ta den og. Resultatet er overforbruk og økt slitasje på personalet. Slitasje av den typen som fører til lange sykemeldinger og noen ganger utbrenthet.
   Det Ammerudlunden sykehjem viser, er at uten en sterk fagbevegelse vil kommersialiseringen av helsevesenet føre til at allerede dårlig betalt arbeid blir enda dårligere betalt.
   Og fagbevegelsen det er oss som selger kompetansen vår, det er ikke pampene på Youngstorget eller i Regjeringsbygget.

 2. Snillisme sier jeg, fordi det finnes altfor mange damer som ikke står opp for seg, som ikke stiller krav, men som i beste fall surmuler og klager til alle som ikke har makt til å foreta endringer. Og som bagatelliserer sin gratis overtidsjobbing.

  Det er, etter min erfaring, store miljøforskjeller innen helsevesenet, noen steder er det forventet at man skriver opp all overtid, mens andre steder blir man innkalt til sjefen med klar beskjed om at man ikke er en god nok arbeider, dersom man ikke holder seg til arbeidstidene.

  Hva skal man med tillitsvalgte og fagbevegelse dersom de er like snille og lydige som sine forsiktige ansatte? Hva skal man med dem dersom ingen tør melde fra?

  Å være en varsler er så alvorlig og kan gi store konsekvenser at bare de tøffeste tør ta på seg en slik oppgave. Ikke rart en del holder på snillheten sin.

  1. Følger deg på den. Er nok for mange som ikke har fått det de rettmessig skal ha fordi tillitsvalgt ikke skjønner forskjell på fagforeningsarbeid og ærender for ledelsen.
   Men så lenge vi sitter og tutrer på vaktrommet og ikke står for det vi tutrer om, da får vi det som nå på Ammerudlunden. Vi får tro at med flere menn i omsorgsyrkene at det blir satt mer makt bak krava. Men enn så lenge har de fleste i KGB (Kara Gutta Boyz) klatra seg opp i sjefsstillinger, og da vet vi jo hvordan det går med oss quinder.

   1. Det der provoserer selvsagt. Menn er overvurdert, hvorfor er det nok å være mann og hvorfor stilles det lavere krav til en mann enn til en dame?

    Menn får sjefsstillinger kastet etter seg, det er en allmenn forventning om at menn skal ta lederstillinger og derfor gjør de det oftere også. Dessuten tviholder en del kvinnfolk fremdeles på mest mulig av foreldrepermisjonen og siden tar de omsorgen for barn som en selvfølgelig oppgave, like selvfølgelig som at mannen ikke skal gjøre det. Ganske trist, synes jeg. Ikke rart at damer blir sittende som tapere økonomisk.

    Med en mann som tjener godt nok til at damene ikke trenger å jobbe fullt og takknemlighet for å ha en jobb som lar seg kombinere med omsorg for barn og hjem, blir stemmene lave når det kommer til lønn og krav. Damer er vant med å ta ansvar og beskytte de svake (pasienter) mot de sterke (ledelsen og dens krav til effektivitet og lønnsomhet). Bedre å sørge for andres behov enn egne rettigheter. Og hvor mange av de ansatte på A.lunden var impotert arbeidskraft?

    Skjønner ikke hvorfor kvinnfolk syter som de ofte gjør. Hvis du er misfornøyd med tingenes tilstand: Gjør noe med saken. Hvis du er fornøyd: Ikke klag for å være sosial.

    Dette er en sak jeg brenner for, det skjønner du sikkert. :)

    1. Det er bra at du sier fra. Er mange nok som tutrer uten å stå for det de tutrer om. Omsorgsyrkene kalles gjerne “trøste og bære”-yrker. Og det er de, i flere betydninger.
     Har erfart hva et kvinnedominert arbeidsmiljø kan føre til. Er en grunn til at det er den Positive Janteloven som gjelder på Karavanseraiet

 3. Samme Adecco-avdeling driver sykehjemmet i Klæbu utenfor Trondheim også. Samme forhold, om enn ikke i like utstrakt grad….mindre enhet.! Vel var ikke forholdene helt etter boka mens kommunen drev heller, men det kan vel synes som vondt har blitt verre i Klæbu.
  JEg jobber selv i helsevesenet, dog i spes.helsetjenesten. Jeg strekker meg også langt for arbeidsgiver, men ikke uten å ta ut avspaseringa med god samvittighet…..overtidsbetalt får vi jo ikke, ihvertfall ikke så lenge man har redusert stilling…og MÅ passere 100% før det blir aktuelt med overtid…..
  Ja, jeg har organisert meg (er ikke helsefagutdannet), men har hatt en raus sjef som har delt ut økning til de ikkeorganiserte gjennom mange år også….men det spørs hvor mye organiseringen hjelper når nedskjæringstrollet kommer…..for det gjør det hvert år fremover.

  1. Ser vi jo hver uke under stilling ledig i Adressa at Adecco skal ha tak i helsepersonell til sykehjemmet i Klæbu.
   Trondheim kommune prøvde det samme for noen år siden, å sette ut drifta av et sykehjem til et privat selskap. Det selskapet ga seg før kontrakten gikk ut, og kommunen måtte overta.
   Som arbeidstakere har vi ikke noe valg, skal vi ha ordnede arbeidsforhold som vi kan leve med over tid, må vi være organisert, og våre tillitsvalgte må ikke bare være store i kjeften, snare å springe, de må også tørre å gå på do når det er mørkt. Bedre å fare opp som en skinnfell og komme ned som ei løve, enn omvendt.

 4. Kom akkurat melding på Dagsrevyen om at a Adecco har brutt lovverket i alle sine sykehjem. Forøvrig er det meste av det viktigste sagt i kommentarene ovenfor, ser jeg.

  1. En god ting kan ikke sies for ofte, vet du :)

   Er vel ikke usansynlig at det er ugler i mosen også hos de andre private driverne av sykehjem.
   Men så lenge vi godtar underbetaling av allerede underbetalte helsearbeidere vil kapitalmakta kunne fortsette. Sykepleierforbundet tapte streiken i fjor om å få samme lønn i privat sektor som i offentlig. I år har de fått en tariffavtale men måtte godta lavere lønn for likt arbeid. Vil tro at det er noen sykepleiere som nå sier “Likelønn my ass” eller no tilsvarende.
   Skal man følge markedsteoretikerne er det for mange helsearbeidere, derfor vil loven om tilbud og etterspørsel holde lønningene i helsevesenet nede. Men så lenge vi som arbeider i “trøste- og bære”-yrkene sitter og tutrer på vaktrommet om at arbeidsforholdene er helt bak mål, og ikke organiserer oss ut fra motoet “Fagforeninga har ikke gjort noe for meg”. Så lenge vi tar den, vil både privat og offentlig helsevesen bryte arbeidsmiljølov, overtidsbestemmelser og ellers det de finner av lovverk for å kunne holde hjulene i gang på minimumslønner til færrest mulig.
   De private for å maksimere profitten, det offentlige for å holde budsjettene.

 5. Må nok bli litt mer hardt mot hardt.
  Folkelig opprør mot urettferdighet er jo “in” for tida – har spredd seg fra Libya og des like til USA (Wisconsin)
  “Senatorer på flukt,kongressen okkupert, 70.000 protesterer”. Det kommer til å spre seg, mange andre delstater er i samme situasjon. Fikk glimt av elendigheten i et 60-minutes program. stod i skarp kontrast til offisiell propaganda.

  Kanskje tiden er inne til å aksjonere – Adecco-saken har jo medvirket til større bevissthet om situasjonen. Eller kanskje propagandaen vil si at “Fjern Adecco så er alle problemer løst”?

 6. He, he – vi får se. Tør ikke å love noe i og med at jeg nesten ikke orker lage innlegg til egen blogg for tida – blir for mye tid på facebook og enklere der å dytte ut korte spissformulerte meninger!

 7. Er du der? Må vel være venner for at du skal se sakene? Har søkt på navnet ditt uten resultat… Men generelt er det få som trykker Liker på seriøse saker der…

 8. Nei, en ting kan ikke siges for ofte. Det er vigtigt at vi husker på at det asyl, som vi giver til andre, en dag kan blive vores egen redning.

  Men selv om det så ikke er i sigte nu og selv om vi skulle holde fred i 100 år i Europa, så vil dette at give asyl være med til at fremme forståelse og hjælpe de befolkningsgruppe i andre lande. Måden vi gøre det, er ikke ligegyldig, vi skal også være opmærksomme på at nogle mennesker ikke føler samme pligt overfor den stat, der giver dem husly. Så skal man sige til dem: Gør din pligt, nu skal du se hvordan.

  Vi skal vise vilie til samarbejde.
  Donald postet sist..UpåagtetMy Profile

 9. Jeg tror du har ret i at kommercialisering /privatisering fører til dårligere lønninger. Det er ligesom med udnyttelse af natur-ressourcer: På kort sigt er det en god forretning at udnytte de lavest betalte arbejdsgrupper, men over længere tid giver det ikke en bæredygtig økonomi, fordi der ikke er nogen til at købe det, som produceres, og så går producentern fallit, skatteindtægterne falder osv.
  Donald postet sist..UpåagtetMy Profile

 10. Jeg synes noe av det viktigste du tar opp her, er at dette er tariffbrudd satt i system. Som du selv skriver: Det er ikke noe nytt verken å gå doble vakter eller ta seg en lur mellom vaktene. Det skjer når det er krise på jobben, når den som er ung og sterk tilbyr seg å stå på litt ekstra (Motivasjonen er en kombinasjon av solidaritet med arbeidsplassen og et ønske om å tjene ekstra penger). Det har folk gjort til alle tider. På Ammerudlunden skjer det som en del av faste rutiner, og vi skal pinadø passe oss for å hive oss på den galeien. Snakk om å gå to skritt tilbake! Våre forfedre udi arbeiderbevegelsen roterer i gravene sine!

  Jeg skal ikke sammenligne min rolige hverdag med tempoet på et sykehjem, men hos oss har vi en ordning som jeg mener fungerer bra. Klassene våre er på nesten 60 elever. En sånn klasse har to lærere, og vanligvis deler vi elevene på to rom. Når en lærer blir akutt syk, tilbyr vikaransvarlig i ledelsen alltid vikar. Veldig ofte sier vi ja, takk til det. Likevel hender det relativt ofte at en lærer sier nei, takk. Denne økta kan jeg ta alle ungene alene. Det passer med opplegget, det er mine unger, så det går fint osv. Poenget er at dette er et tilbud som skal komme fra arbeidstager, ikke fra ledelsen. Ledelsen spør ALDRI om vi kan ta en hel klasse. Det strider mot regelverket. Et annet poeng: Læreren tjener ikke noe mer om hun tar en dobbel klasse. Motivasjonen er altså ikke penger, men et ønske om å ha kontroll på det som skjer, – en kontroll en vikar ikke kan ha.
  Hege postet sist..Fra culotte til knekkebrødMy Profile

  1. Velkommen til bloggs, Hege :) Har fulgt bloggen din lenge og har satt stor pris på det jeg leser der :)

   Ja, vi snakka litt om det Helsesøstra og jeg her om dagen. Hun fortalte at på barneavdelingen hun arbeider at argumentet for å gå ekstra var ofte omsorgen ikke bare for pasientene, men også for kollegene. De har mistet mye av Hjelpepleierstillingene, så da blir det mer på de som er igjen.

   Kanskje vi skulle foreslått for sjefene i Adecco at de leste Kristoffer Uppdals “Dansen gjennom Skuggeheimen”, alle ti bindene? Bedre argument for å organisere seg er vel ikke skrevet, ikke rart at det tørna for ham til slutt.
   Tror forsåvidt flere kunne trenge oppfriskning av sin kollektive hukomelse av de som styrer og steller med landet vårt. Er jo interesant å se at FrP er med på å si opp avtalene med Adecco. Lurer på om Anders Lange roterer i sin grav?

   1. Jeg er da ikke ny her! Av en eller annen grunn har bare kommentarene sittet litt langt inne.

    Anders Lange har nok litt av hvert å rotere over. Det blir et spennende valg neste gang. Får vi ei borgerlig regjering, skal Erna få litt å jobbe med. Hvordan det skal gå an å styre sammen med Frp er meg en gåte, – men ingen skal si at det ikke blir spennende. Et parti som har sittet i så sterk opposisjon så lenge, har fått flagget alle sine synspunkter så tydelig at de stiller seg vanvittig lagelig til for hogg. Jeg registrerte at Siv var på besøk hos LO her om dagen, hun inviterte seg selv. Jeg tolker det som at hun har funnet fram Ajax-flaska for å gjøre sitt hus sånn noenlunde stuerent før hun eventuelt inviterer til fest.

    Fortsatt god sønda.
    Hege postet sist..Fra culotte til knekkebrødMy Profile

    1. Takk likeins :)

     :) Neida, men jeg liker å ønske nye kommentatorer velkommen, uansett.

     Halve LO stemmer FrP, så det er vel ikke så rart at frøkna tar med seg Ajaxflaska når a drar på besøk til sine egne.

     Kamelrytterskens originale meninger, bare på Karavanseraiet.no

 11. Vel, det ser nå ut til at Adecco er utpekt til svarteper. Selvsagt noe fortjent. MEN uten den debatt som burde fulgt ut fra for eksempel forholdene du og kommentatorene beskriver.
  Dermed ble det som jeg fryktet, fjern Adecco og “alle problemer er løst”!

  Latterlig. For kort tid siden kjørte svenskene en reportasje om deres ungdommer som kommer til Norge for bl.a. å skrelle bananer med lave timelønninger. Ofte formidlet av Adecco.
  Det som ikke ble like godt fokusert er at svenske politikere BEVISST har skjøvet arbeidsløshetsproblemet over på sin egen ungdom. De må ta smellen! Jeg gremmes!
  Adecco må selvfølgelig følge lovverket, men det vi ser er resultatet av en politikk som er bevisst valgt. Til fordel for næringsdrivende som syns det hele er greit.
  Det er også stilt spørsmål om “Hvor var fagforeningsrepresentantene?” Vel, de vet godt at å lage bråk resulterer i at de selv får sparken. Det er ikke alle som har råd til det.
  Det tjener imidlertid intet formål å skylde på andre. Når det gjelder omsorgsdelen, må vi innse at god omsorg KOSTER, og vi må være villig til å betale prisen for gode omsorgspersoner som også må gis muligheten til å ha levelige arbeidsforhold. Jeg er beredt til å betale prisen. Er du?

 12. Vet hva som kommer inn på kontoen hver måned og hva jeg betaler i skatt til fellesskassa. Det første er for lite og det siste betaler jeg med god samvittighet. Sitter på begge sidene av bordet, med to barn med spesielle behov og som helsearbeider, mener jeg at jeg vet hva det koster å ha et fungerende velferdssamfunn som tar vare på enkeltindividet på hans/hennes premisser.

  Er vel nesten selvsagt at fagforeninga glimrer med sitt fravær hos Adecco og andre private helseaktører. Innstillinga hos mange som ikke er organisert er at “Hva gjør fagforeninga for meg? Ingenting” + at Adecco er beinharde i forhold til slike ting. Det gjør at man tar det man får, fordi man er redd for å miste inntekta si. Og for å få ei inntekt som er stor nok tar man ekstravakter. Og man tar det man får for ellers rissikerer man ikke å bli spurt neste gang. Been there, done that, for å si det som det er.

  Mulig at fagforeningene nå får på plass tariffavtale og får organisert de som arbeider i det private helsevesenet også. Kristoffer Uppdals “Dansen gjennon skuggeheimen” burde vært pensum på alle fagutdanninger. Kanskje folk da fikk en forståelse for nødvendigheten av at uten organisering blir alle fåre faglige rettigheter borte før vi får sagt “Tarifflønn”
  Kamelryttersken postet sist..RefleksjonerMy Profile

 13. Den typiske fare ved skriftlig kommunikasjon – man blir upresis;
  Jeg vet at du kjenner prisen. Mitt spørsmål “Er du?” var en slags retorisk greie til “de andre”, de mange som tror alt kan kjøres via anbud og ren pengetenkning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: