NAV, kinderegg eller skuffelse?

NAV ser ut til å ha blitt en føljetong på Karavanseraiet. Kinderegg også :)

Forsåvidt er NAV også en føljetong i samfunnsdebatten. Siste egget som er klekket er at Trygdeloven er endret slik at NAV har fått adgang til å innhente trafikkdata over hva brukere har foretatt seg på nett. Data om telefon og nettbruk kan NAV nå innhente fra teleleverandøren for å sjekke en bruker i en trygdemisbrukssak. I realiteten betyr det at Datalagringsdirektivet er satt i verk uten politisk behandling.

Trygdemisbrukere bør taes, men til hvilken pris? Vi har et prinsipp om at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist. Det medfører i rettsvesenet at noen skyldige faktisk går fri. Det er ikke bevist i tilstrekkelig grad at et lovbrudd er begått. Er bare sånn det er.

Nå er ikke NAV en rettsinstans, og da blir det litt utfordrende å forholde seg til at samme Navet er både etterforsker, jury og bøddel, og som sådan har tilgang til informasjon som Politiet må ha rettskjennelse for å få tilgang til.

Egentlig bør man være imponert over at det har tatt et helt år fra lovendringen til noen har sett hva som faktisk skjer. Orwell innførte begrepet “Nytale” i boka “1984”, og den nytalen har virkelig fungert denne gangen. Selv saksordføreren for lovendringen klarte å overse en forandring av ordlyden i loven. En teknisk tilpassing som departementet kaller det.

Nå kan man sikkert lage en mengde konspirasjonsteorier om dette, men Vox Populi er vel den som treffer best med sitt “De små skritts tyrani“. Veien til helvete er som kjent brolagt med de beste forsetter, men det vi ser i denne saken er at ingen klarer å holde oversikten over hvilke konsekvenser, selv slike små endringer i en ordlyd i en lov har for det enkelte menneske. Og hvilke ekstra belastninger det påfører mennesket.

Nav ble opprettet for å forenkle adgangen for den enkelte når h*n hadde behov for offentlig hjelp i helsemessige og sosiale spørsmål. Det vi har opplevd er at flere opplever at de ikke blir hørt, at rettigheter overkjøres og at brukere ikke får det de har krav på. Kamelryttersken trenger ikke å gå lenger enn til nærmeste familie og omgangskrets for å finne eksempler på at brukere ikke blir hørt og tatt alvorlig, at rettigheter blir neglisjert og at  man ikke får det man har krav på. Var senest i dag en  bekjent som fortalte om at han ikke fikk informasjon om at han hadde krav på gratis fysioterapi siden han hadde de og de ytelsene fra NAV. Vel er fruen blond, men at det i hennes omgangskrets er spesielt mange NAV-brukere har hun ikke tro på. Heller ikke at de er mer kravstore enn andre.

At hun har en godt utviklet rettferdighetsfølelse, det er Kamelryttersken smertelig klar over. Er kanskje derfor blondinen sliter med å få den realiteten hun ser rundt NAV til å stemme med sin NAV-finansierte helseutdanning. Brukermedvirkning som er det store mantraet i helsevesenet, kan man bare glemme når man kommer i kontakt med NAV. Det samme gjelder begrepene etikk, respekt og menneskelig verdighet. Påstanden “Vi vet best” får en ny dimensjon for å si det sånn.

Mangler det et omsorgsperspektiv i statistikkene politikerne mener NAV skal la seg styre av? Er det greit å styre mennesker etter statistiske prinsipper?

Er noe med etikken i dette, hvilket samfunn vil vi leve i?

Mer om dette emnet finner du hos CatalyzatorSerendipity Cat, Vox Populi, Liberaleren, Iskwew, Lailand .

Og på tirsdagene er det vafler i heimen, Velkommen :)

37 thoughts on “NAV, kinderegg eller skuffelse?

 1. Pingback: linksiden.no
 2. Det vi ser her er dessverre bare toppen av isfjellet. Det er ikke tilfeldig at jeg har argumentert for nedleggelse av NAV. NAV har etterhvert rotet seg så langt vekk fra de opprinnelige intensjoner at det ikke er noen vei tilbake. Saken med “kvikksølvjentene” som jeg også har tatt opp i min blogg, http://aspergman.com/?p=4427 , viser sannheten om hva som foregår. Vi trenger ikke flere bevis. Det som mangler er bare at Ola Dunk ser virkeligheten.

  1. Kan jo ikke legge ned NAV? Er du helt på styr mann?
   Har alltid drømt om å få arbeide i det systemet, virkelig få kjenne hvordan det er å heve lønn samtidg som jeg kan tolke lovverket etter eget forgodtbefinnende. Når du legger det ned er det jo ikke mer å drømme om. Og heller ikke mer å blogge om.
   Huff og huff for en skjebne …

 3. Flott nedskrevet tenketank ! ( Bruk denne linken: http://vlogg2010.catalyzator.net/#post56 slik at ikke andre som klikker på linken havner på fremsiden hvor det aktuelle innlegget forsvinner i neste skrivekløe ) En kan jo undre seg på hvor vårt samfunn er på vei, eller hvor det ville havnet om ikke modige journalister og tastefriske bloggere hadde brukt sin nye politiske maktarena til sin fritale. Faren er vel at vi etterhvert risikerer en politisk debatt hvor ytringsfriheten vil bli nøkkelen til en gigantisk debatt om hvorvidt internett faktisk er frigjørende for folket og derav presser politisk retning mot et ekte demokrati. …uhu… tror jeg må la tenketingen min få en liten pause nå… før jeg blir paranoid her :lol:

  1. Man kan bli mørkeredd av mindre i følge Vox Populi, som ikke ser ut for å være av det lettskremte slaget.

   Ja, det er fare for at en god debatt og ikke minst nødvendig reorganisering av store deler av statsapparatet (inkludert NAV) forsvinner i elitens debattiver omkring ytringsfihet versus internett.

   Fant denne om nettopp behovet for reorganisering av NAV. hvor det vises i all sin gru. Virkelighetsoppfatningen hos mange av de som hever lønn av felleskassa vår er ofte utrolig.

   Anbefaler enda en gang “Det handler om verdighet” av Bredlamd, Linge og Vik som pensum for alle som driver med saksbehandling i NAV. Vi har jo lov til å håpe at innholdet smitter av på de som trenger det.

   Ja, fikser den linken, selv om tenketanken din sikkert har mer å opplyse nye lesere om :)

 4. 1) Dette er ingen “snikinnføring” av DLD. Datalagringsdirektivet fastslår at data skal lagres i større utstrekning og i lengre tid enn i dag.

  2) Politiet trenger ingen rettskjennelse, kun samtykke fra Post- og Teletilsynet.

  Mvh,

  krikkert
  (Som hever lønn fra Norges mest forhatte etat)
  krikkert postet sist..Særberegning for unge uføre utMy Profile

  1. Velkommen til bloggs Krikkert :)

   Sjansen for at man går i baret flere ganger blir mindre når man får fakta på bordet.

   Mener likevel at den lovendringen som ga NAV tilgang til trafikkdata var enda en spiker i kista. Lista er nå lagt lavere og det blir lettere å få gjennom Datalagringsdirektivet. Det Vox Populi kaller de små skritts tyrani.

   Var kanskje mye forlangt å si at NAV er landets mest forhatte etat. Selv om det nok er den etaten vi elsker å mest å la vår generelle frustrasjon over inkompetansen i staten gå utover. Det er liksom så vanskelig å ta “han Staten”.

   Men når man leser debattspalta i nettutgaven av Dagbla’ og sammenholder det med egne og familiens erfaringer med det lokale NAV-kontoret, da kan man bli mørkredd. “Stopp verden, jeg vil av” blir et for svakt uttrykk. For det er så enkelt at man skal ikke måtte gå i 11 måneder for å kontakt med en ansvarlig saksbehandler. Brudd på Forvaltningsloven er vel bare forbokstaven i den saken.

   Det handler om verdighet. Min verdighet som menneske, som NAV tråkker på i sin statistikk-/pengesparestyrte virkelighet. OG det er ikke bare min verdighet NAV tråkker på. Det er sin egen verdighet man drar ned i søla med å å rote bort papirer, drive folk til selvmord og generelt overse Folketrygdlovens §1 for bare å ta noen av eksemplene som kom fram i dette kommentarfeltet.

   Slike eksempler kan ikke avfeies som enkelttilfeller. Den førnevnte Faceboksida har 17.000 medlemmer, vil tro at langt de fleste har eksempler på tvilsom saksbehandling fra folk som hever ei god lønn for å håndheve Folketrygdloven med forskrifter på en forsvarlig måte.

   Det er ikke sånn at folk vil ha mest mulig, men vi vil ha det vi har krav på som medlemmer av Folketrygden. Og det minste vi har krav på er respekt for vår verdighet som mennesker, og da er Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling et forsøk på å gi oss den.

   Årsakene til at NAV spiller falitt er mange, men hvis hver enkelt ansatt i NAV begynte å ta brukerne på alvor, og godta at ting er som brukeren dokumenterer at de er, da var vi kommet langt.

   1. Tja… NAV har over 17 000 ansatte, nærmere en av ti statlige ansatte jobber i etaten. Vanskelig å ikke være selve symbolet på staten Norge da.

    Problematikken i NAV er nettopp at det er NAV. Man har en etat som har en enorm arbeidsmengde, som sliter med å etablere en tålbar organisasjonskultur, og som er ansvarlig for å forvalte over en fjerdedel av skattekronene for Norges mest sårbare grupper. Det er ikke et godt utgangspunkt.

    På tross av dette har NAV gjort det verre enn utgangspunktet skulle tilsi. Og noe av det handler nettopp om forvaltningsloven.

    Folketrygdloven forteller deg hva som skal være riktig resultat. Forvaltningsloven forteller deg noe om hvilke ting du må gjøre for å komme dit.

    Rutinen i NAV er at dersom man ikke får noe man trenger, så truer man brukeren med avslag for å få det. Folketrygdloven §§ 21-3 og 21-7 er en mer effektiv trussel enn noe annet. Dette til tross for at forvaltningsloven § 17 plasserer ansvaret på NAV – det er vi som er ansvarlige for at saken er så godt opplyst som mulig før vi fatter vedtak.

    Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak. Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.

    Man har ingen kultur for å følge disse reglene. Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem – naturlig nok prioriterer man å lære bort det materielle regelverket først, altså folketrygdloven – barnebidragsregelverket – og så videre. Men man hopper over det prosessuelle regelverket. De saksbehandlerne som kan det prosessuelle regelverket blir oftest satt på klagesaksbehandling eller feilutbetaling/trygdemisbruk.

    Og man sitter igjen med en brukergruppe som ikke kan stole på vedtaket de får i første instans.
    krikkert postet sist..Særberegning for unge uføre utMy Profile

 5. “Krikkert” sier i en kommentar på egen blogg:
  “NAV kan innhente opplysninger ettersom det passer oss, og det er vi som konstaterer om vilkårene er til stede eller ikke. Beslutningen om å innhente opplysninger kan påklages, men vilkårene er så løst definert at det er vanskelig å effektivt argumentere sin sak i en klage. Og selv om opplysningene skulle være ulovlig innhentet har vi ingen lovmessig sperre mot å bruke dem hvis vi først har dem.”

  Jeg har tidligere nevnt noe om EGENRÅDIGHET i forvaltningen…
  Arvid postet sist..STEM PÅ ANNSOFI !My Profile

 6. Jeg synes det er sykt at noen skal ha tilgang til hva man holder på med på nettet, det er jo en privatsak. Jeg har heller ikke verdens beste erfaring med nav. Da jeg skulle søke om fødselspermisjon var det nye regler (som vanlig). Og ingen kunne fortelle meg hvordan reglene skulle tolkes. Jeg snakket med tre forskjellige personer hos nav som sa tre helt forskjellige ting. Det skal ikke være enkelt!

 7. Det er forbavsende, så meget jeg kan læse og forstå, men jeg vil lige fortælle dig, at NAV.no ikke har lettilgængelige, fyldige oplysninger om, hvilken myndighed og hvilket lovgrundlag den hviler på. D.v.s. at den fremtræder som en spam-side på nettet, hvis ikke man ved bedre og stoler på, at der er noget, der hedder Norsk Arbejsløsheds V*et-eller-andet.

  NAV er ikke en rettsinstans – og det er det, som interesserer mig ved dette indlæg, det er mege vigtigt at vi forstår dette.

  Det er ulovligt for en ISP (tele-udbyder) at videregive bruger-trafik/aflytning til NAV med mindre der forekommer en dommerkendelse. Det er ISP som overtræder loven om krænkelse af privatlivets fred med mindre der er indhentet en dommerkendelse.

  Måske overtræder NAV lovene – ja det lyder jo sådan, eller den lov som giver NAV adgang, er en overtrædelse af grundlovens principper.

  Når en bruger har overtrådt færdselslovene på internettet, kan man lukke for brugerens adgang, men det er jo kun et IP-nummer man lukker for, og det kan i princippet også ramme uskyldige (somme tider deler man IP-numre). Derfor er det nu pålagt ISP at de skal opsige abonnenter, som spammer eller hacker/tracer, aflytter. Måske kan en protest få lukket NAV,no’s adgang til internettet? :-)

  Ville et søgsmål på dette grunnlag skabe et innlegg i debatten, som slog igennem i medierne? tænker jeg – nej, måske er det for tåbeligt, for ukonventionelt. For oprørsk. Man kan aldrig vinde en sag ved at mistænkeliggøre myndighederne, eftersom det er de eneste vi har.

  De andre kommentarer er ganske tankevækkende, også:

  Krikkert: Man har ingen kultur for å følge disse reglene. Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem – naturlig nok prioriterer man å lære bort det materielle regelverket først, altså folketrygdloven – barnebidragsregelverket – og så videre.

  Et andet ord, som er nyt for mig, men som jeg hurtigt kan forstå, er trygdeloven, ordet “tryg” er jo fælles. Angående misbrug af trygdelovene mener jeg som du skriver, at det er et lille problem, som der konstant skal arbejdes med, men der vil altid kunne være lidt misbrug. Man skal ikke gå efter de sidste 2% misbrug, men sørge for, at 95% af lovens udbetalinger opfylder lovens formål – men det kan der siges meget mere omkring.
  Donald postet sist..CommerceMy Profile

  1. Ja, du har fattet det ikke så dårligt, for å vri litt på Kumbells ord lenger opp her.

   NAV er faktisk ikke en forkortelse, men er navnet på en statlig etat som forvalter ca 1/3 av nasjonalbudsjettet. NAV oppstp da man slo sammen Arbeidsformidlingen, Trygdekontorene (som begge var statlige) og de kommunale sosialkontorene. Folketrygden er alt som har med pensjon og statlige stønader til arbeidsledige, uføre å gjøre. Sosialkontorene hadde med de svakeste gruppene i samfunnet og skulle se til at de hadde penger til hus og mat.
   Alt dette ble slått sammen for fire -fem år siden uten nok ressurser til å bygge en ny organisasjon. Man har derfor minst tre forskjellige subkulturer i èn.
   Formålet var edelt, gi brukerne èn dør inn til det offentlige hjelpeapparatet. At man da sto overfor minst tre dører når man kom inn den første har man ikke klart å gjøre noe med.

   Når det gjelder trafikkdata, så har Stortinget gjort en teknisk endring av ordlyden i en av paragrafene i Folketrygden slik at NAV har rett til å innhente trafikkdata på lik linje med Politiet. Som Krikkert som er jurist i NAV sier over her.
   At politikerne nå toer sine hender og sier at det ikke var hensikten, gjør ikke blunderen mindre. Om de endrer den, gjenstår å se, men det er vel ikke så mange som tror det.

   Misbruk vil det være av det meste. En bil kan brukes som drapsvåpen for eksempel. Og så lenge vi har prinsippet om at den mistenkte er uskyldig til det motsatte er bevist, må vi regne med at noen klarer å sno til seg noe de ikke har krav på.

 8. Takk for tilbakemelding Laila :)

  Tenkte omtrent slik som du når jeg leste Krikkerts innlegg.
  NAV skal være sikkerhetsnettet vårt, og det må vi kunne stole på. Skal vi kunne stole på et sikkerhetsnett må vi kunne stille det kritiske spørsmålet “Holder dette nettet meg hvis jeg faller?”

  Denne diskusjonen griper også inn i den diskusjonen som går her på Karavanseraiet om Blogging om egen sykdom og arbeidsforhold

 9. Jeg syntes det virker som om NAV gjør som de vil. Men når sant skal sies så klarer jeg ikke å følge med i alt som skjer på den fronten. Jeg er bare sjeleglad for at du og andre skriver om disse tingene. Uten dere hadde jeg ikke hatt sjangs til å få med meg noe som helst av forandringer innenfor statlige etater.
  Ønsker deg en flott romjul Kamelrytterske.
  mirapisani postet sist..Oh Snapp!My Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: