Alle er like, men noen er likere enn andre

Det er tankevekkende hvordan de tre religionene som har sitt utspring i gammeltestamentet har utviklet seg, og hvordan de i dag, Moseloven i hånd, slåss om ei landstripe.

Ingen liker Hamas, skrev Norsk Virkelighet i en blogg for en tid siden. Det var en kommentar til at FN-granskere var på plass i Gaza for å etterforske Hamas for påståtte brudd på menneskerettene under Israels “Cast lead”-aksjon i 2008/-09.

Neivel, så er det ingen som liker Hamas, men er det noen som liker noen i den konflikten? Virker som en blanding av religion, forskjellige -ismer og politikk som ikke er særlig likandes.

En av gammeltestamentets avleggere, islam, har faktisk klart å holde troen ren og følger profetens ord den dag i dag. I motsetning til kristendommen. Selv om de begge har utspring i Moselovens et øye for et øye og en tann for en tann. (3. Mosebok, 24/20). Er det derfor islam ses på som den store fare rundt omkring, at den faktisk lever som den alltid har lært? At den ikke tilpasser seg menneskets sosiale utvikling, men krever at det tilpasser seg islam?

Abrebloggen er en stemme som har tatt opp kampen mot islam, Muslimprosjektet har tatt en litt annen vinkel, og vil inn og forstå islam og norske muslimer for å skrive en master om emnet. Begge prosjektene blir ganske så akademiske sett fra salen på ørkendyret, selv om Kamelryttersken innrømmer (om enn noe motvillig) at teoretisk viten er en forutsetning for praktisk handling. Og ikke minst omvendt.

Somalieren har en mer forståelig innfallsvinkel. Som muslim og kvinne mener hu at hu må bruke hijab, altså følge profetens bud om at kvinnen skal dekke håret. Og hu tar konsekvensen av å være muslim i et liberalt, sekulært samfunn, hvor man har full ytrings- og valgfrihet, ved å kreve at hu skal ha tilgang til hvilket som helst yrke hu selv velger. Og da er hu midt i diskusjonen om hijab i politiet. Vårt liberale samfunn har åpnet for den slags dikusjoner, fordi vi vil ha det beste fra alle verdener, men ikke baksiden av medaljen, konsekvensen. Og hvem vil egentlig det?

Men når gammeltestamentet møter dagens liberale tankegang, om at vi har lov til å gjøre hva vi vil, det er da utfordringene oppstår. For Muhammed er ganske så klar på at kvinnens plass er i hjemmet, og at det er mannens oppgave å beskytte henne, også mot seg selv. Og om nødvendig med makt. I allfall er det slik Kamelryttersken forstår det hu har fått med seg av profetens ord i Koranen.

For islam er en religion hvor man tar konsekvensen av en handling. Eksempelvis var det nå nettopp en dommer i Saudi-Arabia som ville straffe en tiltalt ved et kirurgisk inngrep i ryggraden som ville lamme mannen. Dette fordi den tiltalte hadde ødelagt ryggen til en mann og gjort ham lam for livet.

For selv om Kamelryttersken bare er ei enkel sjel, med liten forstand (fritt etter Ole Brum), blir a ikke bare litt i stuss når en troende muslimsk kvinne vil bli politi og bære hijab samtidig. Tar hu da ikke rollen som i Koranen er tildelt mannen?

Kan man ha en definisjon av troen utad, i det offentlige liv, og ha en annen definisjon innad, i det private, i familien? Eller er det noe Kamelryttersken ikke har forstått i sitt sekulære liv, uten en religion som følger opp handling med konsekvens ved sin side?

Har vårt verdslige, liberale samfunn korrumpert oss så mye at selv de som alltid har tatt konsekvensen av sine handlinger, nå bare vil gjøre det når de selv vil? Eller er Orwells ord om at alle er like, men noen er likere enn andre, fremdeles gyldig?

Mens a lurer på dette, gleder Kamelryttersken seg over gladiolene foran Karavanseraiet, og ser knoppene som muligheter til dypere forståelse av et innfløkt tema. Selv om en arkaisk forståelse av Moseloven ikke helt stemmer med hennes forståelse av å ta konsekvensen av egne handlinger. Eller hva tror du?

4 thoughts on “Alle er like, men noen er likere enn andre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: